Mi a katonai szó eredete ?

Minden országnak vannak katonai erői, hogy biztosítsák területük bástyáját/ Valójában egy katona azért lép be a hadseregbe, hogy biztosítsa a terület védelmét. A terület integritásának garantálásáról van szó. De a területen belül mindenki biztonságát is. A fegyveres erők létrehozása és intézményesítése óta a katonai állomány létszáma folyamatosan nőtt. Sőt, már sok fiatal jelentkezik katonának. Sőt, a hadsereg maga vált a legkiválóbb védelmi erővé Franciaországban és a világon. Valójában mindenhol a fegyveres erőkről beszélünk ennek ellenére nagyon kevesen vannak, akik ismerik az eredetét. Ön is azok közé tartozik, akik nem ismerik a katonai kifejezés eredetét? Mi azt mondjuk, hogy ez az eredet. 

Mi azt mondjuk, hogy ez az eredet.

Pass by our shop to buy military products (military belt, solar charger survival, military collars men’s badge…) és használja ki akciós ajánlatainkat!      

T-shirt-military

Honnan származik
a katonai szó?

A fegyveres erőknek is megvan a maguk története. Történetükön keresztül megtudhatjuk, honnan származik a katonai szó. Elsősorban a francia hadseregre vonatkozóan ez a szó a katonai korszak két időszakából származik. Ezek közé tartozik a középkor és a reneszánsz korszaka. A francia hadsereg története a százéves háborút követően, az első állandó egységek létrehozásával kezdődik. Jelentősége gyorsan nőtt, és a következő évszázadokban rendszeresen elfoglalta az első európai rangot.

Egyes katonai ruházat eladó webáruházunkban. Gyere és tudd meg!

Középkor

A középkorban
kezdődtek a legkorábbi formái annak, amit katonai ruházatnak nevezünk.
Abban az időben alapvetően egy egyszerű katonai szolgálat volt, amely később lovasságként szervezett hadsereggé fejlődött. Majd 1439-ben egy igazi hadsereggé.  

  • A feudális rendszer és a katonai intézmények:A parasztok által biztosított katonai szolgálat  a végletekig vitt időben hierarchikussá válik. A hétéves háború e hosszú időszaka alatt a kommunákká alakult városok polgári milíciákat alakítottak, hogy megvédjék magukat. Ezt azért tették, hogy meg tudják védeni magukat anélkül, hogy a helyi urakhoz kellene fordulniuk. Paradox módon, ezekre a nem hivatásos önkéntesekből álló városi csapatokra szoktak támaszkodni a királyi családok, hogy harcoljanak a nagy feudális urak ellen, vagy legalábbis, hogy ellensúlyozzák követeléseiket és fenyegetéseiket. Ez egy új harcos arisztokrácia születését fogja előidézni, vagyis a lovagrendet.
  • Az első királyi seregek: 1124-ben VI. kövér Lajos először gyűjtötte össze az ost, amikor Reimsbe hívta össze az összes vazallus nemesét. De 1439-ben a főkormányzóság úgy döntött, hogy állandó hadsereget hoz létre az angolok elleni harcra. Az angolok visszaverése után VII. Károly „Compagnies d’ordonnance” néven fegyveres századokat hozott létre. Ezek voltak az első kísérletek egy valóban állandó fegyveres erő létrehozására. Ezenkívül megpróbált egy nemzeti gyalogságot létrehozni a „Franco-Archers társaságok” létrehozásával. Az ő uralkodása alatt egy új fegyvert is kifejlesztettek, amely megváltoztatta a későbbi konfliktusok menetét: a tüzérséget.

  A reneszánsz kor

  A hadsereg, ahogyan ma ismerjük, ezzel az elnevezéssel, a reneszánsz korszakból ered.

  • Mióta IV. Henrik Louvois-ban:Az ezredek, mint katonai egységek, ténylegesen HenrikIV idejéből származnak. A katonai fejlődés Richelieu-vel folytatódott, aki a fegyelem megerősítésével szabályozta a katonaság e szerves újítását. Ebben az időben a hadsereg és a katonák toborzása némileg demokratikusabbá vált. Így láthatjuk az érdemdús közemberek nemesítését, akik így magas rangokat érhettek el. Bizonyos gyengeségek miatt itt egy kétsebességes királyi hadsereg alakult ki: egyrészt volt egyfajta állandó elit katonai alakulat, amely néhány szilárd ezredből állt. De a rendfenntartók és a király háznépének századai is. A másik oldalon a manőverek tömege, számos, de a fegyelmezetlenség és a motiváció teljes hiánya miatt üszkösödő, kivéve a pénzbeli motivációt.
 • Organizáció Louvois alatt :14. Lajos uralkodása alatt Louvois-ban, méltó folytatója a katonai felújítás megkezdett munkájának, a katonai felújítás folytatódik. Előtte a saját apja volt az, akinek tulajdonították, hogy a Napkirály nagyobb dicsőségére kovácsolta az első hadsereget. A csapatok a nevükhöz méltó katonákból álltak, amilyenekkel Franciaország még soha nem rendelkezett, mind a tisztek számát és minőségét, mind a szabályzatot, mind pedig a széleskörű professzionalizációt tekintve. Ez
  tekinthető az első igazi királyi katonai hatalomnak Franciaországban.

Hogyan járt el Louvois?

Először is
, Louvois a király katonai házát egyfajta kiképzőiskolává tette a leendő káderek, tisztek és altisztek számára.
Kötelezővé tette az egyenruha viselését, és közigazgatásilag egységes felszerelést írt elő minden egység számára a fegyverzet tekintetében. Bár a tisztek megtartották a századuk tulajdonjogát, szigorú fegyelmet és rendszeres fizetést kellett fenntartaniuk. Ő volt a felelős más fontos újításokért, mint például az asztali rend szerinti előléptetés rendszeréért. Tény azonban, hogy a hivatalok bosszúállása még mindig és mindig szemben állt a király abszolút tekintélyével. XIV. Lajos hadseregei Európában addig ismeretlen számokat értek el; 200 000, sőt több mint 300 000 fegyverest számláltak, ami azzal a perverz hatással járt, hogy mind a férfiak, mind a tisztek számára növelte a hadkötelezettségi rendszer hibáit és hiányosságait. Louvois ezt élete vége felé a tartományi milíciák létrehozásával próbálta orvosolni, amelyek 1688-ban először ideiglenesen, majd 1726-ban állandó jelleggel, majd provinciális ezredek 1771-ben.

Mit kell még tudni a katonaságról

Definíció   &nbsp
;       

.

A katonai személy a fegyveres erők tagja. A katonai szakma a honvédelmi szakma része. Vagyis egy állam stratégiai érdekeinek megvédelmezésére szolgáló intézmény. A katona kifejezést használják a harcosokra is. A zsoldos kifejezés ezzel szemben inkább a konfliktus vagy akár egy hadművelet időtartamára különösebb státusz nélkül toborzott irreguláris harcosokra vonatkozik. A katona egyik jellemzője aza katonai fegyelemnek és a kapott parancsoknak való engedelmesség. Ez különösen igaz háborús időkben, olyan körülmények között, amikor személyes jogai általában erősen korlátozottak. Az
engedelmesség megtagadását vagy a dezertálást szigorúan büntetik, akár hivatásos, akár sorkatonai hadseregben.

what-is-the-origin-of-the-military-word

A katonai ember küldetései 

Minden szakmai tevékenységben vannak küldetések, amelyek a munkaterhet jelentik. És mint minden hétköznapi embernek, a katonáknak is vannak küldetéseik, amelyeket teljesíteniük kell. A szóban forgó küldetések nagyrészt három fő tengely körül forognak, amelyek a következők:

 • A nemzeti terület és állampolgárai védelmének és védelmének biztosítása, különösen a hadiállapot révén;
 • A biztonsági és információs riasztórendszerben való részvétel
  ;
 • A béke fenntartása és helyreállítása a nemzeti területen és külföldön

A hadsereg feladata mindenekelőtt a francia állampolgárok védelmének biztosítása. Külföldön a katonaságot felkérhetik a francia állampolgárok evakuálására. Arra is szükség lehet, hogy visszaállítsák a békét konfliktus- vagy válságövezetekben. Ebben az értelemben tehát egy katona bármilyen eszközzel felveheti a harcot a terrorista fenyegetésekkel szemben. Fontos azonban megjegyezni, hogy a katonának nem kell mindig a földön tartózkodnia. Vannak olyanok, akik
egyszerűen csak igazságügyi vagy adminisztratív feladatokat vállalhatnak egy hivatalban.

A katonai szakmák ágai

A francia hadseregnek 4 ága vagy területe van, ahol a fegyveres erők tagja karriert futhat be.
Katonatisztként a tisztek a hadsereg, a légierő, a haditengerészet vagy akár a csendőrség valamelyikében is dolgozhatnak.

  • A hadsereg: az ebbe a kategóriába tartozó katonák alkotják a francia hadsereg szárazföldi erőit. Franciaország egész területén működnek. Lehet, hogy külföldön kell működniük. Például a francia katonai személyzet részt vesz egy katonai műveletben Afganisztánban. Számos szolgáltatás van ott. Ott van például a CFT vagy a szárazföldi erők és dandárok parancsnoksága. Az előre elhelyezett csapatoknak köszönhetően a nemzeti terület védelméért felelős. Vagy a QG CRR-FR vagy a gyorsreagálású hadtest parancsnoksága – Franciaország, amely nemzetközi szinten avatkozik be.
  • Légierő: az
   ebben a kategóriában dolgozó katonai személyzet az úgynevezett légierő része. Ez a kategória a 20. századi repülés kezdetével jelent meg. Ez biztosítja a francia légtér felügyeletét és védelmét. A légierőnél, három szolgálat közül választhatsz. A FAS vagy a stratégiai légierő nukleáris fegyverek alkalmazásáért felelős tisztjei. A FAC vagy harci légierő, amely magában foglalja az összes légvédelmi, támadó és felderítő harci repülőgépet. Végül a FAP vagy kivetítő légierő. Ez utóbbi felelős
   a csapatok és katonai vagy polgári anyagok szállításáért, humanitárius missziók keretében.
   • A nemzeti haditengerészet: a haditengerészet katonái a tengerészeti erők részét képezik.
    Védik a francia érdekeket a tengeren. Nemzeti és nemzetközi hatókörrel rendelkeznek, mivel a francia hadsereg flottái a világ több óceánján helyezkednek el. A haditengerészetnél szintén négy szolgálat közül választhat. A tisztek a FAN-ba vagy a tengerészeti akcióegységbe oszthatók be, amely a tengeren, a felszínen dolgozik, és megelőző feladatokat lát el. Az FSM-ben vagy a tengeralattjáró erőknél, hogy egy tengeralattjárón dolgozzanak, elrettentő küldetéseken (a tengeralattjáró megtorló erő nukleáris támadás esetén). Az AVIA-nál vagy a haditengerészeti repülésnél egy repülőgép-hordozón dolgozni, járőrözési, megfigyelési vagy szállítási és ellátási feladatokat ellátva. És végül a ForFusCo vagy fusiliers marins et commandos, a tengerről indított szárazföldi műveletekhez. De érzékeny helyszínek védelmére vagy védelmére is (támadások, támadó rombolás, túszmentés stb.). Végül a tengeri csendőrségben általános vagy igazságügyi rendőri feladatokat lát el a felségvizeken.
 • A csendőrség: általában egy katonatiszt nem rendvédelmi tiszt.
  Néha azonban a csendőrség különleges katonai státusszal rendelkezik. A francia kontextusban ez a helyzet, ez a belső erő. A vidéki és városkörnyéki területek biztonságáért felelős. Igazságügyi feladatokat lát el (bűncselekmények nyilvántartásba vétele, nyomozás, letartóztatások stb.). De
  adminisztratív feladatokat (rendfenntartás, közúti közlekedés, segítségnyújtás és mentés), valamint katonai feladatokat is ellát.

A katonai erők alkotmánya

Ez a
hadsereg személyi állományának alkotmánya. A
hadsereg, a légierő, a haditengerészet és a csendőrség személyzete.

szerződéses személyzet
,
önkéntesek, akik úgy döntöttek, hogy határozott időre jelentkeznek;

 • hivatásos személyzet.(ezek általában káderek, altisztek és tisztek);
  • Az állam által polgári szolgálatra, a kötelező katonai szolgálat részeként besorozott személyzet; ők is előléptethetők tiszt vagy altiszt státuszba.

  A katonai képzés 

  A hadsereghez való csatlakozáshoz nem elég csak megjelenni és játszani. Franciaországban vagy bárhol máshol a katonai szolgálatra jelentkezők mindegyike kiképzésen vesz részt. Tehát akár altiszt, akár tiszt, akár altiszt, akár parancsnok akarsz lenni a hadseregben, ez kötelező. Például ahhoz, hogy valaki tiszt lehessen a hadseregben, át kell mennie az ESM-en. Vagy ahhoz, hogy egy napon a hadsereg tisztikarának csapatparancsnoka legyél, a Szent Cyr katonai akadémián kell képezned magad.

  what-is-the-origin-of-the-military-word

  A fegyveres erőkhöz való csatlakozáshoz szükséges képesítés        

  A katonai pályára lépéshez és a katonai karrierhez nem szükséges különösebb képesítés.
  Bizonyos katonai pozíciók betöltéséhez azonban szükség lehet IV. szintű képesítésre. Például az érettségi vagy azzal egyenértékű végzettség elengedhetetlen azok számára, akik a hadseregben altisztek szeretnének lenni. A
  fegyveres erők
  információs és toborzási központjai
  (CIRFA) tanácsot adhatnak a jelöltnek karriertervei és képzettsége alapján.

  A karrierhez szükséges tulajdonságok

  A fegyveres erők tagjává váláshoz nem elég a jó szándék. Birtokolnod kell bizonyos tulajdonságokat, amelyek lehetővé teszik a katonai sikert. Röviden összefoglalva:

  • Kiváló fizikai állapotban
   kell
   lenned 
  • Szigorú, éber és a hierarchiát tisztelő 
  • Legyen
   csapatmunkára és kölcsönös támogatásra való érzéked
  • .

  • A katonák a honvédelmi szakmákhoz tartoznak, ezért bátornak kell lenniük, és hajlandónak kell lenniük arra, hogy életüket kockáztassák a bevetések során
  • Mobilisnak és elérhetőnek kell lenniük

  Miért csatlakozzanak a
  fegyveres erőkhöz?

  Tény, hogy ma
  sok fiatal csatlakozik a fegyveres erőkhöz.
  Talán csodálkozol, hogy miért olyan sokan. A katonaságnak számos előnye van. To  felsorolni ezeket az előnyöket:

   • A hadseregben karriert lehet csinálni és viszonylag gyorsan fejlődni.
   • Ez egy olyan szakma, amely kedvez a találkozásnak és a csapatmunkának.
   • A külföldi
    missziók lehetővé teszik, hogy felfedezd a világot és más kultúrákat.
   • Kiképzés vagy tapasztalat nélkül is lehetséges, hogy a hadsereg teljesen kiképezzen.
   • A szerződés vagy a karrier végén a hadsereg támogatást nyújt a civil életbe való visszatéréshez

   Mi a helyzet a
   fegyveres erők feminizációjával?

   A feminizáció a
   feminista mozgalmak megjelenéséből eredő epifénomén. Ez a jelenség különösen a munka világában terjedt el. A szakmák elnőiesedésének köszönhetően ma már több nő dolgozik olyan szakmákban, amelyek korábban férfiasnak számítottak. Ez a tendencia a hadsereget sem kerülte el. A katonaság régen a férfiak világa volt. Ma már egyre több nő van a hadseregben. Ráadásul a francia hadsereg ma a világ egyik leginkább elnőiesedett hadserege. Franciaország a 4. helyen áll a leginkább elnőiesedett hadseregek között, Izrael, Magyarország és az Egyesült Államok mögött. Ezenfelül az ország rendelkezik a leginkább elnőiesedett hadsereggel Európában, az átlagos elnőiesedési arány 16%. Ezzel a második helyen áll Magyarország után, amely 20 százalékon áll. A
   francia fegyveres erők valamennyi ága közül a légierő a leginkább elnőiesedett, a nők aránya 23% a katonai állományon belül.

   Bővebb információ a Surplus Militaire weboldalán

   .

   A katonai világegyetemre kíváncsiak számára van egy hely, ahol kielégíthetik kíváncsiságukat. A neve Surplus Militaire. Mivel egy erre a témára szakosodott webáruház, a weboldalon sokkal többet megtudhatsz. Sőt, ha Ön is kedvet érez a tárgyak vagy accessories megvásárlásához ebben a témában, akkor a Surplus Military. 

   .

  Leave a Reply

  Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük